jueves, 19 de abril de 2012

Plataforma con A


Wiki-historias
13:46 (hace 5 horas)
para bcc: usuario
p   l   a   t   a   f   o   r   m   a          A

Gure lehenengo bilera egin ondoren, San Telmon, argi gelditu zen onartuta dauden berdintasunaren Eusko Legebiltzarraren 4/2005ko  legea eta 3/2007koa (26 artikulua) berdintasunerako estatuko lege organikoa ez direla betetzen eta ondorioz, eta beraz ikusizko arte sisteman emakumearen diskriminizazioaren  normalkuntza agerian dago da arte arloko eremu guztietan. Ondorioz, dei egiten dizuegu bigarren topaketa egiteko, datorren larunbatan, apirilaren 21ean, Bilbon.


Nahiz eta oraindik Euskadiko arte arloari buruzko azterketa zehatzik ez egon, ba dago inertzia bat emakumearen desberdintasuna arte arloko eremu guztietan nabarmentzen duena. Horregatik, bigarren topaketaren helburuak akzio ezberdinak ekingo dira eta horretarako sortu behar dira honako puntu hauek:

Adituen batzorde bat emakumeen egoera Euskadiko artean aztertzen duena bere kudeaketari, ekoizpenari, hezkuntzari eta erakusketari dagokionez.

-  Lan talde batzuk egitea Euskadi eremuan lan egiteko prest, emakumeen ikuspena lortzeko arte sisteman eta museoen, zentruen eta aretoen programazioetan parekotasuna lortzeko eta obra jabetzean bildumak egiterakoan.


Q – Berdintasuna/Igualdad
- Sortu pizgarri batzuk, Berdintasunaren Q-a ematea hainbat museo, zentro, erakundei, arte areto, sariak eta lehiaketak, emakume artisten erakusketak, ekoizpena edo bildumak bultzaten dituztenei.


Eztabaidatu Emakumearen Begiradak Jaialdia 2013 egiteko aukera
- MAV-ekin eranski  hurrengo Emakumeen begiradak 2013 jaialdia prestatzeko Euskadiko hainbat museo, zentru eta arte aretoetan.

Akzioak
- Hainbat akzio artistiko egitea espazio publikoan, instalazioak eta performance bezalakoak.

Beste gai batzuk planteatu


Bigarren Topaketa Plataforma A

Larunbata, 2012 apirilaren 21a, goizeko 10retan
Bilboko burtsa
Pelota kalea 10, Bilbo


Zuen parte-hartzea espero dugu

Tras nuestro I Encuentro en San Telmo en el que quedó de manifiesto el incumplimiento generalizado, tanto de las aprobadas Ley 4/2005 de Igualdad del Parlamento Vasco como la de la Ley Orgánica del Estado para la Igualdad 3/2007 (Artículo 26) y por lo tanto la normalización de la  discriminación por género de la mujer en todo el sistema de las artes visuales,  os convocamos al II Encuentro que tendrá lugar en Bilbao, el próximo sábado 21 de abril.


Aunque todavía no hay estudios exhaustivos en Euskadi sobre el sector del sistema de las artes sí se constata una inercia que viene señalando la desigualdad para las mujeres en todos los ámbitos del sector de las artes. Por eso el objetivo de este II Encuentro es emprender una serie de acciones para lo que es necesario crear:

- una comisión de expertos que analice la situación de la mujer en el arte de Euskadi en cuanto a gestión, producción, educación y exhibición.

- unos grupos de trabajo dispuestos a trabajar en el ámbito de Euskadi para la visibilidad de la mujer en el sistema del arte y que la programación en Museos, Centros y Salas sea paritaria así como también cumplir al menos la paridad en la adquisición de obra para las Colecciones.

Q – Berdintasuna / Igualdad
-                Crear una serie de incentivos, entre ellos otorgar la Q de Berdintasuna, para que distintos museos, centros, instituciones, salas de arte, premios y concursos fomenten la colección, producción y exhibición de mujeres artistas.

Planteamiento de la posibilidad de realizar  un Festival Miradas de Mujeres 2013
- Incorporarnos junto a MAV para organizar el próximo Festival Miradas de Mujeres 2013 en los Museos, Centros, y Salas de Euskadi.

Acciones
- Realización de diversas Acciones artísticas como Instalaciones, performances en el espacio público.

Otras cuestiones que se planteen


II Encuentro Plataforma A

Sábado 21 de abril de 2012 a las 10 de la    mañana
Bolsa de Bilbao
Calle Pelota 10, Bilbao


Os esperamos, hasta pronto
No hay comentarios: