• 4ºgarren mus txapelketa arratsaldeko 17:00etatik aurrera
  Mus arina (1 joko-4partida)izen emotea Bermeoko Kafe Antzokian 17:00 baino arinago
  30€ bikotea
  sariak :1º Txapela ,garaikurra ardo lotea kafe lotea + dirua
  2ºgaraikurra,ardo lotea ,kafe lotea + dirua
  3º Ardo lotea , kafe lotea + dirua
  4ºArdo lotea + dirua
  Inskripzioaren %80 banatuko da.
  4º Campeonato mus Kafe Antzokia Bermeo
  Mus rapido (1juego-4 partidas) inscripcion el mismo dia antes de las 17:00horas
  30€ pareja
  1º txapela ,trofeo,lote vino,lote kafe+dinero
  2ºtrofeo,lote de vino,lote de cafe+ dinero
  3ºlote de vino.lote de cafe + dinero
  4º lote de vino + dinero
  Se repartira el 80% de la inscripcion