viernes, 30 de marzo de 2012

02 - 04 - 2012 _ Auzolan

Bulegoa z/b-k aurkezten du:

OHO programaren barruan:

"Seigarren ikasgaia: Auzolan: XX. mendean eraikitako gizarte-laguntzako etxebizitzen kasu batzuk izeneko mintegia".


Astelehena, 2 Apirila, 2012 - 17:00 > 20:00

"XX. mendearen hasieratik, etxebizitza eraikitzea izan da proiektu modernoaren ardatz nagusietako bat, zehazki, norbanakoen bizitza eraldatzeko eta arautzeko xedea duen proiektuarena. Mugimendu modernoaren katalogo estandarizatuari jarraiki, etxebizitza berria orokortzean erabili diren forma horiek era askotako testuinguruetan ezarri dira, denbora- eta geografia-testuinguru desberdinetan. Era berean, izaera demokratikoa izan du. Ildo horretan, etxebizitza izateko eskubidea barne hartu da estatu sozialek sustatu eta bermatzeko modukotzat agindu dituzten eskubideen zerrendan..."

Informazio gehiago jasotzeko:http://www.bulegoa.org/eu/orain

.......................................................................................


Bulegoa z/b presenta:

Dentro del programa EGB:

"Sexta lección: Seminario Auzolan: varios casos de construcción de vivienda social en el siglo XX"

Lunes, 2 Abril, 2012 - 17:00 > 20:00

"Desde principios del siglo XX, la construcción de vivienda se convertirá en uno de los elementos centrales de un proyecto moderno que tendrá como objetivo transformar y regular la vida de los individuos. La universalidad de la nueva vivienda vendrá determinada por unas formas que, siguiendo el repertorio estandarizado del movimiento moderno, se aplicarán a contextos geográficos y temporales diversos. También por su carácter democrático. Así, el derecho a la vivienda se incorporará al listado de derechos que los estados sociales se comprometerán a proveer y garantizar..."

Más información:  http://www.bulegoa.org/ahora

No hay comentarios: