martes, 3 de enero de 2012

PLATAFORMA con A


p  l  a  t  a  f  o  r  m  a    c   o   n   A


Troconiz Fundazioaren ekimenatik abiatuta, pasa den azaroak 25ean  “Arte y Mujer Vascos en su entorno profesional” ekitaldien barruan, emakumea ikusgai izateko estrategiak eta ekintzak gauzatu behar direla ondorioztatu zen. Gure arloan ditugun arazoak, mehatxuak eta ahuleziak aztertu genituen eta erabili ditzakegun lan tresnak proposatu ziren. Ekintza hauek zehazteko asmoz bigarren topaketa antolatu zen.

Bigarren ekitaldi hau EHUko Arte Ederretako Fakultatean ospatu zen abenduaren 5ean. Topaketa honetan Kolektibo desberdinen lanak aztertu ziren, helburu berdinekin lanean ari baitira, eta indarrak batzeko beharraren garrantzia azpimarratu zen. Horretarako, ondorengo erabakiak hartu ziren:

· Abiapuntu izango den plataforma bat sortu. Oraingoz  PLATAFORMA CON A du izena.

· Helburu berdinarekin lan egin duten edo lanean ari diren taldeekin sare lanak sortu ekintzak indartuz.

· www.wiki-historias.org-en egindako sarea aprobetxatu komunikatzeko, proiektuak garatzeko eta ikusgai jartzeko. Wiki-historias euskal testuinguruko artearen historia edo historiei buruzko kontakizun bateratua eraiki nahi duen proiektua da, testuinguru horretan bertan parte hartzen duten artista eta bitartekarion hitzetan kontatutakoa.

· Beste elkarteekin elkarlana bultzatu, adibidez MAV-ekin  (Mujeres en las Artes Visuales),www.mav.org.es. Arte eremuan eragile eta egile artistiko anitz elkartzen du, erakunde desberdinetan berdintasunaren aldeko ezarpena defendatzen du, nazioarteko mailan beste emakume taldeekin lan egiten du lan estrategiak diseinatzeko eta negoziatzeko, lan sareak erazten, eta horrela ekimenak, topaketak, mintegiak, erakusketak, argitalpenak eta abar sortzen ditu.

· Hurrengo urtarrilaren 28an, larunbata, topaketa-bazkari bat antolatu Donostian, plataforma honetan parte-hartu nahi duten guztieekin kultura arloan emakume eta gizonen arteko berdintasunaren eta lan duintasunaren alde.

· Eusko Jaurlaritzako kultura-sailburuari eskuitz bat bidali FUNDACIÓN 2012 FUNDAZIOAri buruz informazioa argitzeko eskaerarekin, 2012an garatuko dituzten hainbat arte proiektuan  informazioa izateko. Hemen bertan sinadurak jasotzeko eskutitza  bidaltzen da,  zure etxikimenduarekin  plataforma.arekin@gmail.com -ra bidali behar da.

Ekimen hauetan parte-hartzeko gonbidapena helarazi nahi dizuegu.


A raíz de la iniciativa generada por la Fundación Troconiz el pasado 25 de noviembre durante las Jornadas “Arte y Mujer Vascos en su entorno profesional”, se llegó a la conclusión de la necesidad de realizar acciones y estrategias para una mayor visibilización que nos haga presentes en la sociedad reivindicando la igualdad. Se analizaron los problemas amenazas y herramientas de que disponemos y las jornadas concluyeron con la decisión de reunirnos en un siguiente encuentro para concretar acciones y ponerlas en marcha.


Esta segunda cita tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en la UPV, en la Facultad de Bellas Artes. Una de las  conclusiones fue determinar que existen distintos colectivos que ya están trabajando y que sería interesante reagruparnos sumando esfuerzos. Para ello se decidió:

· Crear una plataforma que sirva de lanzamiento. En principio se ha denominado PLATAFORMA CON A.
· Crear redes de trabajo entre distintos colectivos que ya están trabajando o han trabajado  en esta dirección fomentando sinergias

· Partir del trabajo ya realizado por wikihistorias en la red para comunicarnos, desarrollar proyectos y hacernos visibles a través de http://www.wiki-historias.org, Wiki-historias trabaja para reunir de una forma plural y abierta a todas aquellas personas interesadas en la construcción colectiva de la historia, desde un punto de vista de género.

· Colaborar con otras asociaciones existentes como la consolidada MAV  (Mujeres en las Artes Visuales) www.mav.org.es que agrupa a un amplio sector de profesionales en el sector de las artes,   que viene trabajando en defensa de la implantación de políticas igualitarias en las diferentes instituciones estatales, que trabaja con otras asociaciones de mujeres para diseñar y negociar estrategias y que facilita redes de trabajo a nivel internacional para así crear iniciativas  de encuentros, seminarios, exposiciones, publicaciones etc...

· Organizar un evento-comida el día 28 de enero en Donostia con todo@s los que quieran formar parte de esta plataforma abierta a todas las personas en acción por la igualdad de derechos y frente a la precariedad del sistema cultural.

· Enviar una carta a la consejera de Cultura para que pública y transparentemente informe sobre la FUNDACIÓN 2012 FUNDAZIOA que organizará proyectos culturales en el 2012. Aquí mismo se  adjunta la carta para recoger firmas y que puedes reenviar con tu adhesión aplataforma.arekin@gmail.comEsperamos que os animéis a participar en estas iniciativas.  

carta-firma_0.doccarta-firma_0.doc
6066 kb   Ver   Descargar  

No hay comentarios: